Ikrar Kesatria

1.Beriman kepada tuhan dan bertakwa kepadanya.

2.Setia kepada negara dan sedia berkorban demi kepentingannya dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah.

3.Memegang teguh disiplin tentera dan sentiasa menjunjung tinggi sikap keperwiraan dan kehormatan tentera.

4.Mengutamakan perlaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas.

5.Menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya.

Markas PALAPES UKM Bangi
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
Tel:  +603-89213048/5010  Fax:  +603-89250353