Latar Belakang

PALAPES telah ditubuhkan di dua belas IPTA.

Penubuhan PALAPES adalah berasaskan kepada peruntukan Perundangan iaitu Akta Angkatan Tentera 1972.

Program PALAPES adalah usahasama antara Kementerian Pertahanan (KEMENTAH) dan Kementerian Pendidikan.

IPTA yang melaksanakan program PALAPES dewasa ini ialah :

 1.  PALAPES Universiti Malaya (UM)
 2.  PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3.  PALAPES Universiti Putra Malaysia (UPM)
 4.  PALAPES Universiti Sains Malaysia (USM)
 5.  PALAPES Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 6.  PALAPES Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 7.  PALAPES Universiti Utara Malaysia (UUM)
 8.  PALAPES Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 9.  PALAPES Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 10.  PALAPES Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 11.  PALAPES Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 12.  PALAPES Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Markas PALAPES UKM Bangi
43600 Bangi, Selangor, Malaysia
Tel:  +603-89213048/5010  Fax:  +603-89250353